Sfântul Ierarh Nicolae

6 decembrie 2015, ora 01:32, in categoria Evenimente, Sfinte sarbatori

Sfântul Nicolae, ierarhul din localitatea Mira, este cel mai cunoscut şi iubit sfânt al Bisericii Ortodoxe. Născut în jurul anului 280, în localitatea Pătara Lichiei, şi trecut la cele veşnice în jurul anului 345, în localitatea Mira (astăzi Kocademre, Turcia), acest sfânt ierarh s-a făcut pe sine chip al smereniei şi al sărăciei, slujind lui Dumnezeu şi semenilor săi nu numai până în ultimul ceas al vieţii sale, ci şi până astăzi.

Sfântul Ierarh Nicolae din Mira Lichiei este cunoscut drept ocrotitor al celor acuzaţi pe nedrept, al comercianţilor şi al călătorilor, al fetelor nemăritate şi al mireselor şi, în mod special, al copiilor mici.

Sfântul Nicolae din Mira

Sfântul Nicolae s-a născut în jurul anului 280, în localitatea Pătară Lichiei, şi a trecut la cele veşnice în jurul anului 345, în localitatea Mira (astăzi Kocademre, Turcia). Acest mult-iubit sfânt a fost rânduit spre cinstire în ziua de 6 decembrie pentru că în această zi el i-a apărut în vis Sfântului Împărat Constantin cel Mare, cerându-i să-i ierte pe cei trei tineri nevinovaţi care urmau a fi omorâţi a doua zi.
Deşi a fost cunoscut şi iubit încă din timpul vieţii sale, săvârşind nenumărate minuni, ierarhul din Mira începe să fie cinstit mai ales începând cu secolul al VI-lea, la peste două sute de ani de la adormirea lui în Domnul, când numele său apare menţionat într-un martirologiu roman. În acelaşi secol, episcopul Nicolae din Pinara înalţă o biserică închinată Sfântului Nicolae din Mira Lichiei.

Deşi papa Nicolae I al Romei zideşte un mic altar închinat Sfântului Nicolae în secolul al IX-lea, abia începând cu secolul al X-lea cultul sfântului din Mira începe să se răspândească puternic în Apus. O ctitorie de seamă în această privinţă este biserica bizantină din Burtscheid (lângă Aachen, Germania), zidită de Oton al III-lea, care este aşezată sub ocrotirea Sfântului Ierarh Nicolae.
În perioada cruciadelor, nenumărate Sfinte Moaşte au fost luate din Răsărit şi duse în Apus. Astfel, în secolul al XI-lea, un grup de şaizeci şi doi de cruciaţi din localitatea italiană Bari au luat (furat) din Mira cinstitele Moaşte ale Sfântului Nicolae. Pentru a fi întâmpinate cum se cuvine, episcopul Nicolae din Veneţia ridică două biserici măreţe închinate sfântului, una în Bari (1036) şi alta în Veneţia (1039); ambele biserici au fost sfinţite în dată de 9 mai 1098.

Cele mai multe date biografice despre ierarhul din Mira provin din lucrarea medievală “Legenda aurea”, scrisă de Iacob de Voragina, în anul 1264. Odată cu încreştinarea slavilor, cartea amintită a fost tradusă în limba slavonă, drept pentru care cultul Sfântului Nicolae l-a înlocuit pe cel al zeului Mikula al agriculturii.
Treptat, sfântul din Mira a început să aibă parte de un cult tot mai accentuat. Astfel, multe dintre bisericile închinate sau nu acestuia au fost împodobite cu un ciclu întreg de fresce biografice înfăţişând principalele momente din viaţa sfântului.

În rândul frescelor intitulate sugestiv “Viaţa Sfântului Nicolae” apar scene precum: naşterea sfântului; sfântul învăţând carte, lângă educator; hirotonia sfântului întru diacon; sfântul aruncă bani în casa celor două fete sărace; hirotonia sfântului întru preot; sfântul învie un corăbier; hirotonia sfântului întru episcop; sfântul în temniţă, primind Evanghelia de la Hristos şi omoforul de la Maica Domnului; sfântul tăind un copac în care şedeau diavoli; sfântul scăpând de la moarte pe cei trei tineri; sfântul dărâmând o capişte idolească; sfântul apărând în vis împăratului Constantin şi lui Avlavie; adormirea sfântului.

Astăzi, ierarhul din Mira este este cunoscut în toată lumea, fiind mult cinstit şi iubit de credincioşii de pretutindeni. Precum odinioară Sfântul Nicolae şi-a pus sufletul pentru poporul său, tot aşa şi astăzi, el îşi înalţă rugăciunea cea cu îndrăzneală pentru nevoile tuturor celor care-l caută cu credinţă.

Rugăciune către Sfântul Nicolae

Cel ce verşi mir de mult preţ la toată lumea şi mie celui nevrednic şi mai mult decât toţi păcătos, dăruieşte-mi ca să-ţi aduc ţie cântare, Părinte Nicolae. Tu, că cel ce ai îndrăznire către Dumnezeu, slobozeşte-mă din toate necazurile ca să cânt ţie: Bucură-te, Sfante Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni !
Îndreptător credinţei şi chip blandetilor, învăţător înfrânării te-au arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Nicolae, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.
În oraşul Mira Lichiei, sfinte, sfinţitor te-ai arătat; ca Evanghelia lui Hristos, cuvioase, plinind-o, ţi-ai pus sufletul tău pentru poporul tău; mântuit-ai pe cei nevinovaţi din moarte. Pentru aceasta te-ai sfinţit, ca un mare slujitor tainic al harului lui Dumnezeu.
O, preabunule părinte Nicolae, pastorul şi învăţătorul celor ce aleargă cu credinţă către a ta folosire şi cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguieşte degrab a le ajuta; izbăveşte turma lui Hristos de lupii cei ce o răpesc pe ea, şi toate părţile creştineşti le ocroteşte şi le păzeşte prin sfintele tale rugăciuni de gâlcevile lumeşti, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie şi de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boala şi de moarte grabnică; şi precum ai miluit pe cei trei bărbaţi care şedeau în temniţă şi i-ai izbăvit pe ei de mânia împăratului şi de tăierea sabiei, aşa ne miluieşte şi pe noi cei ce cu mintea, cu cuvântul şi cu lucrul suntem întru întunericul păcatelor şi ne izbăveşte de mânia lui Dumnezeu şi de chinul cel veşnic că, prin solirea ta, cu ajutorul, cu milă şi cu harul lui Hristos, Dumnezeu să ne dea viaţa lină şi fără de păcat, ca să vieţuim în veacul acesta, şi de partea stării de-a stânga sa ne izbăvească, şi în partea de-a dreapta, împreună cu toţi sfinţii, să ne învrednicească. Amin.

***

Echipa Jurnalul de Drajna urează tuturor celor care îşi sărbătoresc numele, un călduros «La mulţi ani!».
Să aveţi parte de tot ceea ce vă doriţi Nicolae, Nicoleta …, sănătate multă, fericire, linişte sufletească şi voie bună alături de cei dragi!

Autor: Maria Dumitrache

 
Te invitam sa dai un like paginii de Facebook Jurnalul de Drajna: