BREAKING NEWS : HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL DRAJNA NR 55/31.08.2015 cu privire la “REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA ASEZAMANTULUI CULTURAL-CAMIN CULTURAL SAT OGRETIN, COMUNA DRAJNA, JUDETUL PRAHOVA”

3 septembrie 2015, ora 17:00, in categoria Caminul Cultural Ogretin, Primaria Drajna, Stiri / evenimente locale

 

BREAKING NEWS:

ANUNŢ DE ULTIMA ORĂ PENTRU OGRETINENI !!!

IN SCOPUL INFORMARII CORECTE A CETATENILOR, DIN PROPRIE INITIATIVA, DOAMNA VIOLETA GONTEA, PRIMARUL COMUNEI DRAJNA , NE-A PUS LA DISPOZITIE TOATE  DOCUMENTELE NECESARE SI DEMERSURILE FACUTE IN MANDATUL DANSEI, CU PRIVIRE LA CLADIREA CAMINULUI CULTURAL OGRETIN.

Analizand fiecare document din acest dosar, am constatat ca incepand din octombrie 2013, imediat dupa preluarea functiei (ne aducem aminte de contestatia candidaturii depusa de fosta secretara a Primariei Drajna, contestatie ce a produs mai mult de un an de zile perturbari in activitatea administratiei), doamna Violeta Gontea, Primarul ales democratic in anul 2012 de majoritatea drajnenilor, a facut primele demersuri pentru reabilitarea Caminului Cultural Ogretin.Desi personal inteleg dorinta locuitorilor de rezolvare rapida, respectand procedurile legale birocratice, pas cu pas, saptamana aceasta, pe 31 august 2015, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DRAJNA a emis HOTARAREA NR 55:

HOTARARE

“privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii”C.N.I” S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii”Reabilitarea, Modernizarea si Dotarea Asezamantului Cultural Camin Cultural-Sat Ogretin, Comuna Drajna, Judetul Prahova”

Consiliul local al comunei Drajna, Judetul Prahova,

Avand in vedere proiectul initiat de primarul comunei Drajna insotit de expunerea de motive

In conformitate cu …toate prevederile legale si in temeiul acestora(N.R.),

HOTARASTE:

ART.1.Se aproba predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii”C.N.I”S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului -asezamant cultural “Camin Cultural” si terenul aferent acestuia, situat in comuna Drajna, sat Ogretin, str Stroe Buzescu nr. 97 , judetul Prahova, asezamant cultural cu regimul de inaltime parter, in suprafata construita desfasurata de 494 mp, precum si teren aferent in suprafata de 1035 mp, identificat potrivit Cartii funciare nr.21490, avand numarul cadastral 21490-CI, liber de orice sarcini, in vederea si pe perioada realizarii de catre Compania Nationala de Investitii”C.N.I”S.A a obiectivului de investitii”Reabilitarea, Modernizarea si Dotarea Asezamantului Cultural Camin Cultural-Sat Ogretin, Comuna Drajna, Judetul Prahova

ART.2.Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementarilor in vigoare.

ART.3.Se aproba asigurarea finantarii de catre Consiliul Local al comunei Drajna, Judetul Prahova, a cheltuielilor pentru racordurile la utilitati(energie electrica, apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat pentru incalzire).

ART.4. Consiliul Local al comunei Drajna, judetul Prahova, se obliga sa asigure, in conditiile legii, suprafetele de teren necesare pentru depozitarea si organizarea santierului.

ART.5.Se aproba finantarea din bugetul local al cheltuielilor pentru servicii si lucrari finantare de UAT Comuna Drajna, in valoare de 187.542 lei inclusiv TVA.

ART.6.Consiliul Local al comunei Drajna, judetul Prahova, se obliga ca, dupa predarea amplasamentului si a obiectivului realizat, sa mentina destinatia acestuia si sa il intretina pe o perioada de minim 15 ani.

ART.7.Primarul comunei Drajna va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ART.8.Odata cu adoptarea prezentei hotarari se revoca orice hotarare contrara.

ART.9.Prezenta va fi comunicata Institutiei Prefectului-Judetul Prahova, Companiei Nationale de Investitii C.N.I. “S.A”, primarului comunei Drajna, precum si altor persoane si institutii interesate, de catre secretarul comunei Drajna”

Presedinte sedinta,

IORDACHE PETRE                                                                                                       Secretar comuna, RACOVITA RAMONA

 

Redactor : Ninel Stama

 
Te invitam sa dai un like paginii de Facebook Jurnalul de Drajna: