Sfânta Cuvioasă Parascheva, izvor de binecuvântare al Moldovei

14 octombrie 2020, ora 06:00, in categoria Cultural, Evenimente, Sfinte sarbatori

 

În fiecare an, la data de 14 octombrie, Biserica Ortodoxă Română prăznuiește pe Sfânta Cuvioasă Maică Parascheva sau Sfânta Vineri,așa cum a fost preluată din Tradiția Bisericii. Această Cuvioasă face parte din categoria Sfinților forte bine cunoscuți pe întreg teritoriul țării noastre și în același timp se bucură de o cinstire pe măsură. O dovadă asupra iubirii și prețuirii acesteia de către locuitorii ortodoxi ai țării noastre,o reprezintă purtarea numelui de Parascheva într-un număr foarte mare în cadrul comunităților ortodoxe creștine,mai ales în cele din mediul rural. Istoria Bisericii ne prezintă foarte bine detaliat și conturat viața Cuvioasei și momentele ce au dus la transformarea acesteia într-o mare sihastră, iubitoare și ascultătoare de Dumnezeu iar în final primirea cununei sfințeniei spre lauda numelui Lui Dumnezeu. „Să știți că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al Său”[1].( Ps. 4,3)

Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a născut în satul Epivata ce aparținea ținutului Traciei. Acesta aparținea unei familii de neam bun ce dădeau slavă și ascultau poruncile Lui Dumnezeu,deci putem spune că făcea parte dintr-o familie de creștini. Sfânta, împreună cu părinții săi, urmau practicile creștine iar la vârsta de 10 ani în timp ce mergea împreună cu mama sa la Biserica închinată Sfintei Născătoare de Dumnezeu a auzit îndemnul spre sihăstrie al Mântuitorului Iisus Hristos „Cela ce voiește a veni după mine,să se lepede de sine,și să ridice crucea sa,și să urmeze mie”.[2]Urmând acest îndemn, Sfânta Cuvioasă își dădu hainele sale unui cerșetor și le îmbrăcă pe ale acestuia.Aceasta a încercat de mai multe ori să treacă peste chemarea sihăstrească ce îndemna la sărăcia de bună-voie însă nu a putut.În cele din urmă a pornit într-un pelerinaj la Constantinopol unde s-a întărit în credință închinându-se la toate Bisericile și dând cinstire Sfintelor Moaște ce se aflau acolo, apoi trecând la Halchidon și de acolo a venit în Iraclia din Pont. Aici Sfânta a petrecut 5 ani într-un oarecare lăcaș al Preacuratei Maici a Lui Dumnezeu stând în post,asceză și rugăciune îndestulându-se cu bunătățile duhovnicești și cu roadele Duhului Sfânt. Apoi, Sfânta, a plecat spre Ierusalim unde va petrece în pustia Iordanului până la vârsta de 25 de ani într-o comunitate de călugărițe învățând despre iubirea și credința în Dumnezeu. După aceasta Cuvioasa se va întoarce spre ținutul său natal de pe meleagurile Traciei vizitând pentru ultima dată lăcașurile de închinare din Constantinopol. În cele din urmă, Cuvioasa Parascheva a mai trăit aproximativ 2 ani viața pământească iar apoi a trecut la cele înalte bucurându-se de Mirele Ceresc. Moaștele Cuvioasei au fost descoperite după ce lângă trupul acesteia a fost îngropat trupul unui corăbier, iar atunci Cuvioasa s-a arătat în vis, astfel aflându-se trupul Acesteia plin de miresme. Sfintele Moaște ale Cuvioasei Parascheva aflate în cetatea Târnovului, au fost strămutate mai întâi la Belgrad, apoi în Constantinopol,după povestirile Patriarhului Disotei al Ierusalimului,iar în cele din urmă au fost strămutate la Iași. Dimitrie Cantemir,domn al Moldovei, amintește în scrierile sale despre strădaniile domnitorului Vasile Lupu de a plăti datoriile Patriarhiei de Constantinopol în timpul Patriarhului Partenie cel Bătrân, drept pentru care sultanul Murad al IV-lea a dat voie domnitorului să strămute racla cu moaștele Cuvioasei Parascheva[3]. Întreaga întâmplare și drumul parcurs de racla unde se afla cu Sfintele moaște sunt zugrăvite pe peretele dinspre miază-zi a Bisericii Sfinții Trei Ierarhi din Iași. Cinstitele moaște au ajuns aici în ziua de 13 iunie 1641,iar în 1884 au fost mutate în paraclisul Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi deoarece Biserica se afla în proces de restaurare. Aici s-a petrecut și ce-a mai mare minune cunoscută în popor a Sfintei Cuvioase când pe 26 decembrie 1688, paraclisul a luat foc,datorită unei lumânări aprinse,acesta a ars în totalitate, însă racla cu moaștele Cuvioasei Parascheva au rămas neclintite. În cele din urmă Sfintele moaște au fost strămutate la 23 aprilie 1887 în noua Catedrală Mitropolitană din Iași.

Sfânta Cuvioasă Parascheva reprezintă un model duhovnicesc de rugăciune,de ascultare și împlinire a poruncilor Lui Dumnezeu și un exemplu de mireasă desăvârșită a Mirelui Hristos.Pentru aceasta și noi suntem datori de a aduce cinstire îndreptățită Acesteia și de a lua drept model de urmat asupra legăturii noastre cu Mântuitorul Iisus Hristos și de a rosti cu pocăință troparul Sfintei: Întru tine, Maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că luând Crucea, ai urmat Lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup,căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet,de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta, se și bucură, împreună cu îngerii, Cuvioasă Maică parascheva, duhul tău[4]. (Fragment din Utrenia Cuvioasei Parascheva)

                                               

Bibliografie

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Ed. I.B.M.B.O.R., București, 1997

2. Catavasier sau Octoih Mic, Ed. I.B.M.B.O.R., București 2005

3. Mineiul pe Octombrie, Ed. Tipografiei Cărților Bisericești, București, 1929

4. Psaltirea Proorocului și Împăratului David, Ed. Biserica Ortodoxă, Alexandria, 2003.

Foto :

– Sf. Cuvioasă Parascheva de la Iași,imagine realizată în  mozaic

– Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași                      


[1]  Psaltirea Proorocului și Împăratului David – Catisma I, Ed. Biserica Ortodoxă, Alexandria, 2003, p. 25.

[2]  Mineiul pe Octombrie, Ediția a III-a, Ed. Tipografiei Cărților Bisericești, București, 1929, p. 187.

[3]  Mineiul pe octombrie, pp. 187 -189.

[4] Catavasier sau Octoih Mic, Ed. I.B.M.B.O.R., București, 2005, p. 330

 

AUTOR: MARIUS GRIGORE    

 
Te invitam sa dai un like paginii de Facebook Jurnalul de Drajna: