Marcel Marcian, prozator şi eseist român de origine evreiască

25 septembrie 2014, ora 00:30, in categoria Atelier literar

Marcel Marcian (pseudonim al lui Moritz Marcus) s-a născut la 25 septembrie 1914, Bacău. Este fiul Simeliei (născută Herşcovici) şi al lui Alter Gherşin Marcus, croitor. Marius Mircu şi Solomon Marcus sunt fraţii săi. Urmează clasele primare la Bacău (1921-1924), apoi Şcoala Superioară de Comerţ din acelaşi oraş (1925-1931) şi 2 ani la Academia de Înalte Studii Comerciale din Bucureşti (1932-1934).

Contabil la moara Aurora din Bacău (1936-1945), va pleca la Bucureşti, unde va lucra ca bibliotecar la Comunitatea Evreiască (1946-1949), ca funcţionar la Uniunea Scriitorilor (până la pensionare, în 1973) şi ca secretar al Biroului Uniunii Scriitorilor (1950-1969). Colaborează la „Naţiunea”, „Flacăra”, „Viaţa românească”, „Gazeta literară”, „România literară”, „Luceafărul”, „Steaua”, „Tribuna”, „Ramuri”, „Ateneu”, „Contemporanul”, „Literatorul” etc.

Debutează cu proză în revista „Adam”(1939), iar primul volum, Povestire, îi este tipărit în 1942. Cărţile sale cuprind povestiri moralizatoare, scrise cu predilecţie la persoana întâi, discrete, pline de vervă, aducând în scenă personaje anonime cu drame mărunte. Marcian îşi cultivă experienţa de bibliotecar, de „arhivar” modest al epocii parcurse, exploatată în scris cu bonomie, cu delicateţe şi umor. El are stofă de memorialist delectabil, atent la gesturi, atmosferă şi la modificările vremurilor. A scris şi proză pentru copii cu intenţii pedagogice neostentative, în formule stilistice pline de haz.

Opera
Povestire, Bacău, 1942;
Dănel cu căciulă de miel, Bucureşti, 1947;
În primăvara 1944, Bucureşti, 1948;
Cinci piese pentru teatrul de păpuşi (volum colectiv), Bucureşti, 1957;
Despre o conştiinţă, Bucureşti, 1960;
Aproape de lună, Bucureşti, 1964;
Teatrul operaţiunilor, Bucureşti, 1970;
Povestindu-vă, Bucureşti, 1977;
Petreceri, Bucureşti, 1980;
Şi cum vă spuneam…, Tel Aviv, 1980;
Pagini de carte, Tel Aviv, 1984;
Ochiul diavolului, Aşkelon (Israel), 1985;
Sodoma şi Caorsa, Tel Aviv, 1986;
Avadică Abadică, Bucureşti, 1995;
Cu Dumnezeu înainte şi îndărăt pe Strada Peca, Bucureşti, 1996;
Soarele umbrei (Romanul lui Pafnută Nunteş Patrat-Sfânt de democraţie popularistă). Dosarul „Soarele umbrei”, Bucureşti, 1997;
Proza mea cu Bacovia, Bucureşti, 2001;
Între DA şi NU, prefaţă de Doina Uricariu, Bucureşti, 2002.

Moare la 9 mai 2007

Sursa:
wikipedia
crispedia

Redactor: Maria Dumitrache

 
Te invitam sa dai un like paginii de Facebook Jurnalul de Drajna: