Ce trebuie sa stii despre asigurarea casei tale?

7 martie 2015, ora 12:30, in categoria Asigurari, Diverse, Educatie, Produse financiare, Sfaturi utile

Ce sunt asigurarile obligatorii de locuinte?

Politele de asigurare obligatorie a locuintelor (PAD) se incheie in forma scrisa sau se pot emite electronic de catre PAID (Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor) sau de catre societatile de asigurare autorizate sa practice riscuri de catastrofa, care au incheiate protocoale de colaborare cu PAID.

Astfel, politele pot fi incheiate in orice agentie a celor 12 asiguratori membri ai PAID sau de la agentii acestora sau la oricare alta societate de asigurare care are incheiat un protocol de colaborare cu PAID. Dovada asigurarii o reprezinta polita PAD, in cazul in care incheiati asigurarea la una din companiile membre PAID sau certificatul de asigurare, in cazul emiterii acesteia de catre o companie care nu face parte din PAID.

Primele de asigurare sunt de 10 sau 20 EUR (in functie de tipul de locuinta) corespondente unor sume asigurate de 10.000, respectiv, 20.000 EUR.

Se recomanda si incheierea de asigurari facultative care sa acopere diferenta intre valoarea reala a locuintei dumneavoastra si suma asigurata obligatoriu!

Spre exemplu, daca aveti o locuinta evaluata la 100.000 EUR, 20.000 EUR vor fi acoperiti prin polita obligatorie, numai pentru cele 3 riscuri si restul de 80.000 EUR ar trebui acoperit printr-o asigurare facultativa. In caz contrar, riscati ca in cazul unui cutremur devastator care va distruge locuinta, sa ramaneti doar cu cei 20.000 EUR asigurati obligatoriu.

Ce riscuri acopera o polita PAD?

Conform legislatiei in vigoare, asigurarile obligatorii de locuinte reprezinta un produs standardizat. Aceasta polita acopera 3 riscuri, indiferent de zona in care este amplasata locuinta dumneavoastra si de riscurile la care sunteti expusi:

 • cutremure
 • inundatii
 • alunecari de teren

Singurele locuinte care nu vor putea fi asigurate sunt cele cu “bulina rosie”. In rest, pot fi asigurate toate locuintele construite in baza unor autorizatii eliberate de autoritatile locale, inclusiv cele din zone in care inundatiile au devenit deja o certitudine aproape in fiecare an.

Contractul de asigurare obligatorie a locuintelor acopera si daunele directe provocate constructiilor cu destinatia de locuinta, consecinta indirecta a producerii evenimentelor mentionate mai sus.

Ce se intampla daca nu am o polita PAD valabila?

Conform Legii 260/2008, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 115 din 15 februarie 2011, cu modificarile si completarile aduse ulterior, nerespectarea de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiei de asigurare a locuintelor, in conditiile prevazute de lege, constituie o contraventie, si se sanctioneaza cu amenda de la 100 la 500 lei.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre primari si de catre persoanele imputernicite in acest scop de catre acestia.

Amenzile contraventionale stabilite prin lege se fac venituri la bugetul de stat in cota de 40%, iar restul de 60% se face venit la bugetul autoritatilor locale de pe raza teritoriala in care locuieste contravenientul.

Ce fac daca am deja o asigurare facultativa?

Potrivit noilor modificari legislative, cei care au incheiat pana la data de 07.08.2013 o asigurare facultativa care acopera riscurile prevazute in polita PAD, au obligatia incheierii unei polite obligatorii PAD separate fata de asigurarea facultativa abia la momentul expirarii asigurarii facultative.

Din acel moment, obligatia este de cumparare doar a unei polite PAD (de 10 sau 20 de euro), asigurarea pentru ceea ce depaseste plafoanele de 10.000 de euro sau 20.000 de euro fiind la alegerea clientilor (asigurare facultativa).

Astfel, daca doriti incheierea unei polite de asigurare facultative, trebuie sa stiti ca aceasta nu va scuteste de obligatie incheierii politei obligatorii PAD! Mai mult, polita facultativa acopera cele 3 riscuri de catastrofa (inundatii, alunecari de teren, cutremur) peste limita politei PAD (maxim de 20.000 de euro), astfel ca e necesar sa incheiati si asigurarea PAD pentur a avea o protectie pentru daunele de pana la aceasta suma.

Spre exemplu, daca aveti o locuinta de 100.000 de euro si incheiati o polita facultativa (care are o suma asigurata de 100.000 euro) si una obligatorie PAD, asigurarea facultativa va acoperi riscurile de inundatie, cutremur si alunecari de teren in limita a 80.000 de euro, restul de 20.000 de euro fiind acoperite de catre polita PAD. De asemenea, celelalte riscuri (incendiu, furt etc.) vor fi acoperite in limita a 100.000 de euro.

De asemenea, in cazul producerii unuia din riscurile acoperite de polita PAD, plata despagubirii se va face mai intai in baza asigurarii obligatorii. Daca paguba depaseste valoarea de 20.000 de euro, restul sumei se va plati in baza contractului de asigurare facultativa.

Polita de asigurare obligatorie a locuintei poate fi incheiata la orice asigurator autorizat sa practice riscuri de catastrofa, care are incheiat un protocol de colaborare cu PAID!

 

Ce este PAID?

Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID) este o societate comerciala de asigurare-reasigurare, cu capital privat, formata prin asocierea societatilor de asigurare pentru incheierea de asigurari obligatorii de locuinta, in conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2008.

PAID a fost constituit in septembrie 2009 de catre 13 companii de asigurare, dintre care 4 detin fiecare participatia maxima admisa de lege, respectiv 15%, ceilalti 9 fondatori participand fiecare cu suma minima de 250.000 euro, avand un procent de 5,5% din capitalul social total al PAID. Capitalul social la PAID se ridica in acest moment la suma de 19.341.819 lei (4.545 mil. EUR).

Activitatea principala a PAID cuprinde emiterea, negocierea si incheierea de polite de asigurare obligatorie pentru locuinte impotriva riscului de cutremur, alunecari de teren si inundatii, aflandu-se sub supravegherea Autoritatii de Supraveghere Financiara. De asemenea, compania realizeaza incasarea de prime si deconteaza asiguratorilor cheltuielile efectuate cu activitatea de constatare si evaluare a prejudiciilor rezultate in urma producerii riscurilor asigurate obligatoriu, modalitatea de repartizare a acestora si determinarea plafonului maxim pentru asigurarea obligatorie fiind stabilite prin normele Autoritatii de Supraveghere Financiara

Cat costa asigurarea obligatorie?

Polita de asigurare obligatorie a locuintei se incheie in baza unei prime de asigurare pentru o perioada de 12 luni, cu incepere, cel mai devreme, de la ora 0,00 a zilei urmatoare celei in care s-a platit prima obligatorie. Data inceperii si data incheierii valabilitatii contractului sunt precizate in PAD. Toti asiguratorii autorizati sa incheie aceste asigurari au oferte standard, pretul asigurarii si suma asigurata fiind aceleasi la toate companiile.

Prima de asigurare se plateste integral si anticipat, inainte de expirarea valabilitatii PAD, si este de:

a) 20 EUR pentru constructiile cu destinatia de locuinta de TIP A

b) 10 EUR pentru constructiile cu destinatia de locuinta de TIP B

Tipurile de locuinte pentru care se incheie asigurari obligatorii sunt urmatoarele:

 • TIP A - constructia cu structura de rezistenta din beton armat, metal ori lemn sau cu pereti exteriori din piatra, caramida arsa ori din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic
 • TIP B - constructia cu pereti exteriori din caramida nearsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic (ex.: chirpici).

Prima de asigurare se va plati in lei asiguratorului care elibereaza polita (deci care o vinde efectiv), de catre contractantul/asiguratul politei, la cursul BNR din ziua efectuarii platii in numerar sau prin virament in contul asiguratorului.

Se considera locuinte constructiile destinate locuirii permanente sau temporare, care sunt alcatuite din una sau mai multe camere de locuit, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare care fac corp comun cu constructia cu destinatia de locuinta, avand structura si peretii din elemente precizate in Legea nr. 260/2008.

In situatia in care o locuinta este compusa din mai multe corpuri de cladire, construite din materiale diferite, la perioade diferite sau in acelasi timp, tipul locuintei se stabileste in functie de materialele din care au fost executate structura de rezistenta si peretii exteriori pentru partea de constructie care are cea mai mare suprafata construita.

 

 

Care este suma asigurata prin polita PAD?

Suma asigurata, adica suma de bani pe care o va primi proprietarul de la asigurator in cazul unei calamitati este de 20.000 EUR pentru locuintele de TIP A si 10.000 EUR pentru locuintele de TIP B. Din numarul total de 8,5 milioane proprietati cu destinatia de locuinta, 65% sunt de tip A, iar restul de tip B.

Sumele asigurate se calculeaza la cursul de schimb valutar comunicat de BNR la data incheierii contractului de asigurare obligatorie a locuintei si reprezinta limita maxima de raspundere asumata de PAID pentru fiecare tip de locuinta asigurata, indiferent de numarul de evenimente asigurate produse pe parcursul valabilitatii contractului si care este precizata in polita.

Dupa fiecare dauna, suma asigurata se micsoreaza pentru restul perioadei de asigurare, cu incepere de la data producerii oricarui eveniment asigurat, cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand cu suma asigurata ramasa.

Daca prin plata despagubirii pentru unul sau mai multe evenimente asigurate se atinge limita maxima de despagubire, respectiv suma asigurata pentru locuintele de TIP A sau B, proprietarul este obligat sa incheie o noua asigurare obligatorie, dar numai dupa efectuarea tuturor reparatiilor care sa satisfaca cerintele de locuit ale unei persoane sau familii.

Care sunt obiectivele PAID?

Obiectivul principal al legii inseamna acoperirea prin asigurare a tuturor proprietarilor de constructii cu destinatie de locuinta. Strategia de activitate a PAID se pliaza pe obiectivele principale ale acestuia, care sunt reprezentate de:

 • constituirea unui colectiv de lucru performant care sa poata pune in aplicare activitatea de asigurare si reasigurare;
 • initiativa de continuare a demersurilor privind modificarea textului legii care sa o faca aplicabila in mediul actual;
 • demararea in conditiile legii a activitatii de subscrierea asigurarii prin tiparirea politelor, repartizarea acestora asiguratorilor care le folosesc in scopul incheierii asigurarii;
 • definirea resurselor sub forma fondurilor active circulante precum si fondurilor pentru investitii;
 • achizitionarea unui sistem IT performant care sa sprijine managementul activitatii de asigurare-reasigurare precum si posibilitatea obtinerii de rapoarte privind volumul de prime de asigurare subscrise si incasate, a rezervelor de prima, volumul comisioanelor, primele de reasigurare, cuantumul recuperarilor, a daunelor si rezervelor de dauna precum si depistarea cu usurinta a persoanelor neasigurate;
 • incheierea unui contract de reasigurare flexibil si avantajos;
 • incheierea de protocoale cu asiguratorii membri ai PAID;
 • incheierea de conventii cu asociatii si reprezentanti ai autoritatii publice locale in vederea transmiterii in mediu electronic al listelor proprietarilor de locuinte precum si cei care au statut de asistati social si pentru care se preleva sume direct din bugetele locale pentru plata primei de asigurare;
 • contractarea unui imprumut pentru plata primei de reasigurare in conditiile legii daca este cazul;
 • cresterea gradului de cuprindere in asigurare astfel incat dupa o perioada de 5-7 ani societatea sa poata inregistra profit.
 • Cine incheie asigurari obligatorii de locuinta?

 • Politele de asigurare obligatorie a locuintei pot fi incheiate in orice agentie a celor 12 asiguratori membri ai PAID sau de la agentii acestora sau la oricare alta societate de asigurare autorizata sa practice riscuri de catastrofa.Companiile membre PAID sunt:
  • ABC Asigurari
  • ASTRA Asigurari
  • CARPATICA Asigurari
  • CERTASIG
  • CITY Insurance
  • GOTHAER Asigurari
  • CREDIT Europe Asigurari
  • EUROINS
  • GENERALI
  • GRAWE
  • GROUPAMA
  • UNIQA

  Companiile autorizate sa practice riscuri de catastrofa, care au incheiat protocoale de colaborare cu PAID:

  • ASIROM VIG
  • ALLIANZ-TIRIAC Asigurari
  • OMNIASIG VIG
  • GARANTA
  • EXIM Romania
  • ASITO Kapital
  • EUROLIFE ERB
  • FATA Asigurari

Ce excluderi are o polita PAD?

Persoanele fizice sau juridice care nu isi asigura locuintele aflate in proprietate, in conditiile Legii nr. 260/2008, nu beneficiaza, in cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale definite potrivit legii, de niciun fel de despagubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudiciile produse locuintelor.

NU se vor acorda despagubiri in baza politei obligatorii de asigurare daca:

1. Asiguratul/contractantul nu si-a indeplinit obligatiile decurgand din contract

2. In declaratiile contractantului/beneficiarului sau ale reprezentantilor acestuia, care au stat la baza incheierii contractului de asigurare sau care sunt facute cu ocazia cererii de despagubire ori cu oricare alt prilej, se constata neadevaruri, falsuri, aspecte frauduloase, exagerari sau omisiuni care conduc la inducerea in eroare a asiguratorului, respectiv PAID

3. Beneficiarul nu prezinta dovezi suficiente pentru justificarea dreptului sau la plata despagubirii

4. Pagubele au fost favorizate sau agravate din culpa, pentru partea de dauna care s-a marit cu intentie de catre asigurat/beneficiar ori de persoanele care locuiesc impreuna cu asiguratul/beneficiarul la locuinta asigurata, de prepusii asiguratului/beneficiarului, de persoanele autorizate sa reprezinte beneficiarul pentru obtinerea de despagubiri ori de contractantul asigurarii

Conform Legii nr. 260/2008, se considera culpa in producerea/marirea pagubei numai urmatoarele cazuri:

a) Agravarea intentionata a efectelor unui eveniment asigurat in scopul distrugerii cladirii, daca aceste fapte rezulta din actele incheiate de organele in drept (politia, pompierii, instantele judecatoresti etc.)

b) Construirea de cladiri in zone periclitate de inundatii, prabusiri si alunecari de teren, daca organele in drept au interzis prin acte publicate sau au comunicat in scris asiguratului (inainte de construire) interdictia de a se construi in acea zona, iar pagubele au fost produse de inundatie, prabusire sau alunecare de teren.

c) Beneficiarii asigurarii si asiguratii care, dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 260/2008, vor proceda la construirea, largirea sau modificarea locuintelor fara autorizatie de construire, emisa in conditiile legii, sau cu nerespectarea autorizatiei respective, afectand structura de rezistenta a locuintelor si favorizand expunerea la unul dintre riscurile asigurate obligatoriu, nu vor fi despagubiti in baza asigurarii obligatorii, in cazul producerii riscului asigurat.

Ce fac daca am o dauna?

Informati in cel mai scurt timp posibil organele abilitate (Politie, Pompieri – daca este cazul) si apoi asiguratorul care a eliberat polita PAD (sau brokerul, in cazul in care ati colaborat cu acesta) despre producerea evenimentului (fara a depasi termenul de 60 de zile de la data producerii riscului asigurat).

In cele mai multe cazuri va trebui sa furnizati informatii legate de dauna, precum: momentul si cauzele producerii, pagube aparente etc. Organele competente (Politie, Pompieri) vor intocmi procese verbale de constatare sau de cercetare, dupa caz.

Solicitati instructiuni scrise din partea asiguratorului! Un reprezentant al companiei de asigurari va constata intinderea daunelor si variantele posibile de reparatie/inlocuire.

Se recomanda sa NU demarati lucrarile de reparatii pana la sosirea unui reprezentant al companiei de asigurari. Cereti si asteptati acordul scris al acestuia pentru inceperea reparatiilor/ inlocuirilor, acolo unde este cazul.

Completati cererea de despagubire si depuneti-o la compania de asigurari care a eliberat polita PAD.

Asteptati instrumentarea dosarului de dauna de catre asigurator si apoi plata despagubirilor.

 

SURSA : www.1asig.ro ,www.paidromania.ro

AUTOR : Ninel Stama

 
Te invitam sa dai un like paginii de Facebook Jurnalul de Drajna: