Acasã la Maria de Mangop

6 iulie 2018, ora 08:21, in categoria Cultura, File de istorie

 

 

 

Mangop – o cetate tăinuită în munţii din sudul Crimeii, dincolo de Deşertul Nogai.  Odinioară, capitala Principatului Theodoro; astăzi, un loc în care turiştii şi pelerinii ascultă legende cu prinţi, regine şi sihaştri zăvorâţi… Vă sună cunoscut, cu siguranţă, acest nume: Maria de Mangop, Doamna Moldovei…

Din Mangop la Suceava

De ziua Crucii (14 septembrie), leat 1472, la curtea domneasacă din Suceava, avea loc nunta voievodului Moldovei, Ştefan cel Mare şi Sfânt, cu Maria de Mangop, fiica lui Isaac Comnenul, stăpânitorul Principatului Theodoro. În toamna aceluiaşi an, după lungul drum făcut în Crimeea, voievodul va merge împreună cu Doamna Maria la Mânăstirea Putna, dând poruncă voievodală să se scrie aiciLeastviţa Sfântului Ioan Scărarul, “pentru nevoile mânăstirii“, arhimandrit fiind în acea vreme “chir Ioasaf”, iar pisar “mult păcătosul monah Vasile”.

Frumuseţea locurilor şi slujirea ieromonahilor Putnei îi vor alina dorul de patria  natală descendentei basileilor bizantini, cucerind-o pentru totdeauna; astfel că Doamna Moldovei va lăsa cu limbă de moarte să fie îngropată – cu toate însemnele şi podoabele sale imperiale, aduse din îndepărtatul Mangop, tainica cetate din nordul Mării Negre – în vestita ctitorie voievodală.

Karaiţii – ultimii locuitori ai Mangopului

În anul 1790, Mangopul va rămâne pustiu… Ultimii locuitori ai capitalei Principatului Theodoro au fost karaiţii, popor cu o origine obscură, vorbitori ai unei limbi turcice, dar aparţinând unei grupări religioase iudaice. Aceştia vor pleca în bejanie spre locuri mai primitoare, după abandonul cetăţii, în 1774, de către garnizoana turcă. Urmele comunităţii karaite din Mangop se mai văd şi astăzi: un cimitir cu inscripţii în evreieşte şi ruinele unei sinagogi. Palatele, citadela, turnurile şi zidurile cetăţii, încăpute pe mâinile ruşilor, vor ajunge, încetul cu încetul, o ruină. Abia după un veac, cercetătorii ruşi vor începe să facă săpături arhelogice la Mangop, capitala părăsită a Principatului Theodoro, descoperind inscripţii vechi, podoabe, arme şi chiar monede emise în Moldova. A urmat, în mod firesc, publicarea la Sankt Petersburg şi Moscova a unei întregi serii de studii de istorie şi arheologie, ca şi a unor broşuri de popularizare a locurilor, fapt ce va conduce, în cele din urmă, la dezvolarea fără precedent a turismului în sudul Crimeii. Astfel, începând cu anii ‘70 ai secolului trecut, Mangopul nu va lipsi din nici un program turistic crimeean, alăturat fiind Bahcisaraiului (vechea capitală a tătarilor), Simferopolului, Ialtei, Sevastopolului ori Feodosiei.

Şase luni de asediu

Cum va fi arătat Mangopul în perioada lui de maximă înflorire nu e simplu de realizat astăzi. Să ne ducem cu gândul însă doar către un singur fapt: asediul cetăţii, de către turci, în 1475, a durat vreme de şase luni de zile, în vreme ce Constantinopolul, în 1453, a căzut după doar două luni. Cu puţină vreme înainte de căderea sa, Mangopul încheia alianţe cu state importante ale vremii: Rusia, Ţările Române, Genova etc.

După moartea lui Isaac, conducătorul Principatului Theodoro, fiul cel mare al acestuia, Alexandru, se întoarce în Crimeea, străbătând grăbit – de la Suceava la Mangop – un istovitor drum. Pentru a prelua în siguranţă puterea strălucitorului stat, multrâvnit de vecini, vine însoţit de o oaste formată din 300 de moldoveni. La doar câteva zile de la sosirea sa, turcii vor începe însă asaltul asupra cetăţilor principatului din sudul Crimeii, reuşind, în cele din urmă, să cucerească şi Mangopul. Multe biserici vor fi distruse din temelii de către cuceritori, palatele vor fi devastate, locuitorii cetăţii luaţi prizonieri. Vizitând oraşul, la un secol după căderea acestuia în mâinile turcilor (1578), Martin Broniewski, un diplomat polonez, scria în însemnările sale (Tatariæ Descriptio), tipărite la Köln, în 1595: “Acum au mai rămas acolo doar o biserică grecească, închinată Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, şi o alta, închinată Sfântului Gheorghe, ce nu pot fi socotite de prea mare importanţă. În cetate mai locuiesc doar un preot grec şi câţiva evrei şi turci, întregul loc fiind devastat cum nici măcar nu cred că-şi poate închipui cineva”.

De 10 ani – pomenită la Mânăstirea Sfânta Maria din Mangop

Numărul sihaştrilor din zecile de peşteri din preajma Mangopului a sporit după căderea cetăţii în mâinile turcilor. Mirenii fugari s-au ascuns, la rându-le, pentru o vreme, în grotele din afara zidurilor cetăţii, nădăjduind că într-o zi se vor întoarce acasă… Au fost improvizate, în muntele Mangopului, paraclise (sutele de fresce păstrate sunt o dovadă vie în acest sens), baptisterii, locuinţe…

De curând, vechile mânăstiri din stâncă au început să renască. Astfel, în 2002, cu binecuvântarea Mitropolitului Lazăr al Crimeii şi Simferopolului, pe Muntele Mangopului a fost reînfiinţată una dintre aceste vechi chinovii, purtând hramul Bunei Vestiri. Sunt pomeniţi aici creştinii ce şi-au jertfit viaţa pentru apărarea cetăţii Mangop şi păstrarea dreptei credinţe (în anii de pe urmă, au fost descoperite moaştele mai multor martiri, îngropaţi, în vremea celor şase luni de asediu, în Biserica Sfinţii Împăraţi, ale cărei ruine s-au păstrat până în zilele noastre).

Pomenită de veacuri la Putna, Maria de Mangop, Doamna Moldovei, al cărei suflet s-a înălţat la cer istovit de dorul patriei natale pierdute, la nici doi ani după căderea acesteia în mâinile turcilor (1477), de 10 ani este pomenită, cu cinste, şi acasă, la prestolul Mânăstirii Maicii Domnului din vechea capitală a Principatului Theodoro.

Articol preluat integral de pe Lumeacredintei.com

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Un principat din peninsulă e locul de baștină a Mariei din Mangop

Principatul de Theodoro (greacă) sau Gothia a fost un mic stat grecesc din sudul peninsulei Crimeea, apărut în 1204 ca succesor al Imperiului Bizantin și cucerit în 1475 de turcii otomani.

Capitala sa a fost Doros sau Theodoro, numit în prezent Mangup. Este țara de baștină a Mariei din Mangop, a doua soție a lui Ștefan cel Mare.

Principatul s-a format după cruciada a patra din părțile themei bizantine Klimata-Hersones care nu au fost ocupate de către Hoarda de Aur ; cele mai bune porturi au fost colonizate de către genovezi. Populația sa a fost grecească, cu minorități gotice, iașice, armenești și altele, care mărturiseau creștinismul ortodox. Teritoriul a fost inițial sub controlul Imperiului Trapezuntului. Teodor al II-lea Gavras, un descendent al familiei Gavras, de origine bizantină și armeană, a fost numit în funcția de temarh (logofăt).

Familia Gavras a fortificat Dorosul, prescurtare a denumirii întregi Sfântul Teodor (Άγιος Θεόδωρος) după patronimul lui Teodor al II-lea Gavras. Cetatea a devenit centrul administrativ al noului principat, denumit după capitală. Principatul a avut relații pașnice cu Hoarda de Aur situată în nord, plătind un tribut anual ca vasali, dar a fost în conflict permanent cu coloniile genoveze de la sud, care îi drămuiau accesul la cele mai bune adăposturi portuare. Coasta între Yamboli (Balaklava), la apus la Aluston (Alușta), și Caffa la răsărit, inițial parte din principat, va cădea progresiv sub control genovez. Grecii numeau această regiune Parathalassia (greacă: Παραθαλασσια – malul mării). După ce a pierdut cele mai accesibile porturi de pe coasta de sud, principatul și-a construit un port nou numit Aspra la gura de vărsare a râului Mavros și a întărit cetatea Kalamita (modernul Inkerman).

 

Turcii devenind din ce în ce mai amenințători, principele Isaac de Mangup (1458-1474) se decide în 1471 să accepte a fi vasal al lor, dar simultan îi propune cneazului Ivan al III-lea al Rusiei să o ia de soție pe fiica sa. Ștefan cel Mare, cumnatul lui Isaac (prin Maria de Mangop), este atunci în lupte crâncene cu Turcii, și politica lui Isaac îi șubrezește poziția. Ștefan îl susține atunci pe Alexandru Gavras, alt cumnat căruia îi pune la dispoziție câteva corăbii și 300 de ostași cu care Alexandru ajunge la Doros unde îl detronează pe Isaac. Dar Turcii reacționează rapid și violent : pe 6 iunie 1475, comandantul otoman Ahmet Pașa Gedik cucerește Caffa și la sfârșitul anului, după șase luni de asediu, cetatea Doros : Alexandru moare în acest război. Ultimul stat medieval grecesc independent dispare, 22 de ani după căderea Constantinopolului și 17 ani după cea a Trapezuntului. În timp ce o mare parte din Crimeea rămâne sub stăpânirea Hanatului Crimeii (acum la rândul său vasal otoman), fostele ținuturi ale principatului de Theodoro și Crimeea de sud au intrat direct sub ocupația turcească și au fost administrate ca provincie de către Poartă.

(“Kazaria” sau Hoarda de Aur)

Acoperământul de mormânt al Mariei de Mangop 19 decembrie 1477


(Acoperământul Mariei de Mangop se păstrează la Putna)

CINE ESTE MARIA DE MANGOP

Maria din Mangop sau Maria Paleologu (? – 1477) (sau Maria Asanina Paleologhina în limba slavonă, pe o icoană donată de ea mânăstririi Grigoriu din Muntele Athos), principesă de Theodoro  a fost a doua soție a domnitorului Ștefan cel Mare.

Căsătoria a avut loc la Suceava la 24 septembrie 1472. Din acastă căsătorie s-au născut doi băieți gemeni: Iliaș (1473 – 1473) și Bogdan (1473 – 1479). Bogdan este îmormântat la mănăstirea Putna, alături de Maria de Mangop. Ca și prima căsătorie a domnitorului, și aceasta se va termina prin decesul soției sale. Conform inscripției de pe mormântul de la mănăstirea Putna, inscripție în limba slavonă realizată de jur împrejurul câmpului decorativ de pe lespedea de marmură, doamna Maria de Mangop a decedat pe 19 decembrie 1477: „În anul 6985 (= 1477), luna decembrie 19, a răposat binecredincioasa roabă a lui Dumnezeu Maria, doamna binecredinciosului Io Ștefan Voievod, domnul Țării Moldovei, fiul lui Bogdan Voievod.”

Maria din Mangop (după Mangop, numele turco-tătar al cetății Doros, capitala principatului bizantin din Crimeea) a fost sora lui Alexandru, fiul principelui Alexios II de Theodosia mort în decembrie 1475.

Maria de Mangop este moștenitoarea pe linie directă a familiei lui Demetrios Paleologos Gavras, întemeietorul principatului bizantin din Crimeea (aprox. 1362).

Această ramură a familiei Paleologilor era înrudită cu dinastia Comnen, cu cea a Asaneștilor din Bulgaria (Imperiu româno-bulgar din secolul IX), cu familiile voievodale din Moldova și ulterior cu familia cneazului Ivan al III-lea al Moscovei, și prin acesta cu familiile boieresti rusești Golovin, Hovrin, Tretiakov și Gavrilov.


(Emblema familiei Paleologilor)


(Imperiul roman la 117 ajungea până în Crimeea)

Articol preluat de pe www.timpul.md

 
Te invitam sa dai un like paginii de Facebook Jurnalul de Drajna: